SQL String (Metinsel) Fonksiyonlar

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
String Fonksiyonları Sql de raporlamalarda sıkça kullanılan fonksiyonlardır. Metindeki karakter sayısını bulma, karakterleri büyütme veya küçültme, metindeki boşlukları kaldırma,karakter alma, metni kesme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılırlar.


Bu yazımızda String Fonksiyonlardan ASCII(), CHAR(), CHARINDEX(), LEFT(), LEN(), LOWER(), LTRIM(), NCHAR(), PATINDEX(), REPLACE(), REPLICATE(), REVERSE(), RIGHT(), UPPER(), RTRIM(), SPACE(), STR(), STUFF(), SUBSTRING() VE UNICODE() fonksiyonlarının kullanımını ve ne amaçla kullanıldığını inceleyerek örnekler oluşturacağız.

SQL – ASCII() Fonksiyonu​

Verilen bir karakterin ASCII tablosundaki değerini veren fonksiyondur. Eğer bir karakter yerine bir metin girilirse metnin ilk karakterini yani en solundaki karakterinin ASCII değerini verir.

Örnek:

SQL – CHAR() Fonksiyonu​

0-255 arası girilen tam sayının ASCII tablosundaki karşılığı olan karakteri verir. Girilen sayı bu aralık dışındaysa NULL değeri döner.

Örnek:

SQL – CHARINDEX() Fonksiyonu​

Bir metin içinde bir karakter dizisi aramak amacıyla kullanılır. 2 parametreli olarak ya da 3 parametreli olarak kullanılabilir. 3. parametre isteğe bağlı kullanılır. aramaya kaçıncı karakterden başlanacağı belirtilir. Eğer kullanılmazsa ilk karakterden arama başlatılır.

Geriye dönen değer bulunan değerin kaçıncı karakterden itibaren başladığıdır.

Örnek:SQL – LEFT() Fonksiyonu​

Verilen bir metnin soldan itibaren istenilen sayıda karakterlerini geri döndürür.

Örnek:

SQL- LEN() Fonksiyonu​

Bir metnin karakter uzunluğunu verir. Metnin sonunda boşluklar varsa bunları göz önünde bulundurmaz. Örneğin aşağıdaki örnekte metin olarak ‘SQL Server Metinsel Fonksiyonlar ‘ şeklinde bir metin olsaydı sonuç yine de 32 çıkacaktı.

Örnek:

SQL – LOWER() Fonksiyonu​

Verilen metnin tümünü küçük harf olarak değiştirir.

SQL – LTRIM() Fonksiyonu​

Verilen metnin başında varsa boşlukları silmeye yarar.

Örnek:

SQL – NCHAR() Fonksiyonu​

Verilen bir tamsayı kodu karşılığı olan Unicode karakteri döndürür. 0-65535 arası değer alabilir.

Örnek:

SQL – PATINDEX() Fonksiyonu​

Verilen bir paterne uyan metnin başındaki karakterin pozisyonunu geri döndürür. Eğer verilen paterne uyan bir metin bulunamazsa “0” değeri dönecektir.

Örnek:

SQL – REPLACE() Fonksiyonu​

Bu fonksiyon parametre olarak verilen birinci metin içerisinde ikinci metni gördüğü yerde ikinci metni silerek verilen üçüncü parametredeki metni yerleştirir. Örneği inceleyelim.

Örnek:

SQL – REPLICATE() Fonksiyonu​

Bir karakteri belirli sayıda tekrar ettirmek için kullanılır.

Örnek:

SQL – REVERSE() Fonksiyonu​

Verilen metni ters çevirmek için kullanılır.

Örnek:

SQL – RIGHT() Fonksiyonu​

Bu fonksiyon metnin sağından istenen sayıda karakterin alınarak geri döndürülmesini sağlar.

SQL – UPPER() Fonksiyonu

Bu fonksiyon belirtilen metindeki tüm harfleri büyük harfe çevirir.

SQL – RTRIM() Fonksiyonu​

Metnin sonundaki boşlukları silen fonksiyondur.

SQL – SPACE() Fonksiyonu​

Belirli sayıda boşluk karakteri oluşturmak için kullanılan metinsel fonksiyondur.

SQL – SUBSTRING() Fonksiyonu​

Bir metinde istenen bölümden istenen bir parçayı almak için kullanılır. Parametre olarak metin, parça almaya nereden başlanacağı ve kaç karakter alınacağı gönderilir. Örnek olarak aşağıda 5. karakterden başlanarak 6 karakterlik bir bölüm alınmıştır.

 
Üst Alt