SQL Sorguları ve SQL Sorgu Örnekleri (100+ Adet)

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
SQL Sorgu Örnekleri. SQL SELECT, SQL WHERE, SQL DISTINCT, SQL AND OR, SQL ORDER BY, SQL INSERT INTO, SQL UPDATE, SQL DELETE, SQL INJECTION, SQL SELECT TOP, SQL LIKE, SQL WILDCARDS SQL IN, SQL BETWEEN, SQL ALIASES, SQL JOINS, SQL INNER JOIN, SQL SELECT INTO, SQL CREATE, SQL AVG, SQL COUNT,SQL MAX, SQL MIN, SQL LEN, SQL ROUND kullanımları ile ilgili SQL Sorgu Örnekleri.


Sql Komutları açıklamaları ve SQL Örnekleri ile bu sorgular kullanılarak hazırlanmış örnek çalışma soruları ve cevapları.İlginizi çekebilir : SQL Çalışma Sorguları

musterinoadsoyaddtarihsehircinsiyetpuan
1AhmetCansever1956-02-19 00:00:00.000İstanbulE64
2MehmetAydın1976-02-19 00:00:00.000SamsunE55
3AliyeSeven1966-06-10 00:00:00.000KonyaK45
4BurakSayın1996-02-19 00:00:00.000İstanbulE23
5BeyzaKılıç1955-12-30 00:00:00.000ManisaK85

SQL SELECT

musteri tablosunda bulunan ad, soyad sütunlarını listelemek için;


1
2
3

Select ad,soyad FROM musteri
musteri tablosunda bulunan tüm kayıtları listelemek için;


1
2
3

Select *From musteri


SQL SELECT DISTINCT​

Bir tabloda bir sütun yinelenen değerleri içerebilir. Distinct ile farklı değerleri listeleyebiliriz.


1
2
3

SELECT DISTINCT sehir FROM musteri;


SQL WHERE​

Where anahtar sözcüğü ile sadece belirlenen kurala uygun olan kayıtların listelenmesini sağlayabiliriz.

Örneğin musteri tablosunda sehir sütunu İstanbul olan kayıtları listelemek için;


1
2
3

SELECT * FROM musteri WHERE sehir='istanbul'
yada cinsiyet “K” olan kayıtları listelemek için;


1
2
3

SELECT * FROM musteri WHERE cinsiyet='K'
Where ile kullanabileceğimiz operatörler;

OperatorAçıklama
=Eşit
<>EşitDeğil. Note: Bazı versiyonlarda “!=” kullanılabilir.
>Büyüktür
<Küçüktür.
>=Büyük Eşit
<=Küçük Eşit
BETWEENarasında
LIKEÖrüntü arama
INBir sütun için birden çok olası değerleri belirtmek için

SQL AND – OR Kullanımı​

AND Operatörü 1. Koşul ve 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır.

Örneğin musteri tablosunda Cinsiyeti “E” ve Şehri “İstanbul” olanları listelemek için;


1
2
3
4
5

SELECT * FROM musteri
WHERE sehir='İstanbul'
AND cinsiyet='E'
OR operatörü 1. Koşul yada 2. Koşulun doğru olması durumunda çalışır.

Örneğin musteri tablosunda şehri İstanbul yada Samsun olanları listelemek için;


1
2
3
4
5

SELECT * FROM musteri
WHERE sehir='İstanbul'
OR sehir='Samsun'
AND ve OR operatörü birliktede kullanılabilir.

Örnek olarak musteri tablosunda cinsiyeti ‘K’ olan ve Şehri “Konya” yada “Manisa” olanları listelemek için.


1
2
3
4
5

SELECT * FROM musteri
WHERE cinsiyet='K'
AND (City='Konya' OR City='Manisa')


SQL ORDER BY Kullanımı​

ORDER BY, varsayılan olarak artan düzende kayıtları sıralar. Azalan kayıtları sıralamak için DESC anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz.

Örnek olarak musteri tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre artan ve azan olarak sıralayalım.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteri
ORDER BY ad
Azalan sıralama örneği;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteri
ORDER BY ad DESC


INSERT INTO Kullanımı​

Kayıt eklemek için kullanılır.

örnek olarak musteri tablosuna bir kayıt ekleyelim.


1
2
3
4

INSERT INTO musteri(ad, soyad, dtarih, sehir, cinsiyet, puan)
VALUES ('Ali','Şahin','2000-10-12','Burdur','E',68)


SQL UPDATE kullanımı​

Kayıtlar üzerinde değişiklik güncelleme yapmak için kullanılır.

Örnek olarak musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirelim.


1
2
3
4
5

UPDATE musteriler
SET puan=90
WHERE musterino=3


SQL DELETE Kullanımı​

Tablodan kayıt silmek için kullanılır.

Örnek olarak musterino su 4 olan kaydı silmek için


1
2
3
4

DELETE FROM musteriler
WHERE musterino=4
musteriler tablosundaki tüm kayıtları silmek için


1
2
3

DELETE * FROM musteriler


SQL SELECT TOP Kullanımı​

Belirtilen sayıda kaydı görüntülemek için kullanılır.
örnek olarak musteriler tablosundaki ilk 5 kaydı listeleylim.


1
2
3

SELECT TOP 5 * FROM musteriler


SQL LIKE Kullanımı​

Belirtilen bir değeri aramak için kullanılır.
Örnek olarak musteriler tablosunda şehri S ile başlayan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE sehir LIKE 's%'
Şehri s ile biten kayıtları listelemek için;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE sehir LIKE '%s'
Şehrin içerisinde “tan” bulunan kayıtları listelemek için;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE sehir LIKE '%tan%'


SQL YER TUTUCU KARAKTERLER​

musteriler tablosunda adı “al” ile başlayan kayıtları listelemek için;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE AD LIKE 'al%'
musteriler tablosunda adı “al” ile biten kayıtları listelemek için;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE AD LIKE '%al'
musteriler tablosunda ismi A ile başlayıp ondan sonraki 2 karakteri herhangi bir harf olan ve e ile devam eden ve ondan sonraki harfi belli olmayan kayıtları listeleyelim.(Adı Ahmet olanları listeleyeceğiz. :))


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE ad LIKE 'A _ _ e _'
Adı a ile b ile yada s ile başlayan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE adLIKE '[abs]%'
şimdide tam tersi a ile b ile yada s ile başlamayan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE adLIKE '[!abs]%'


SQL IN Kullanımı​

IN operatörü, WHERE yan tümcesinde birden fazla değer belirlemenizi sağlar.
Örnek olarak şehri İstanbul ve Konya olan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE sehir IN ('İstanbul','Konya')


SQL BETWEEN KULLANIMI​

Between operatörü belirli kriterler arasındaki kayıtları listelemek için kullanılır. Sayı metin yada tarih aralığı verilebilir.

Örnek olarak musteriler tablosunda puanı 70 ile 90 arasında olan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE puanNOT BETWEEN 70 AND 90


Doğum tarihi 01/01/1996 ile 01/01/2006 arasındaki kişileri listelemek için;


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE dtarih BETWEEN '01/01/1996' AND '01/01/2006'
musteriler tablosunda adı C ve E arasında olan kayıtları listeleyelim.


1
2
3
4

SELECT * FROM musteriler
WHERE ad BETWEEN 'C' AND 'E'


SQL ALIASES Kullanımı​

SQL tablosunda yer alan sütunlara geçici bir ad vermek için kullanılır.


1
2
3
4

SELECT ad AS ADI, soyad AS SOYADI,dtarih AS [DOĞUM TARİHİ]
FROM musteriler


SQL JOIN Kullanımı​

Orders ve Customers tablolarını kullanarak oluşturulan örneği inceleyelim.

OrderIDCustomerIDOrderDate
1030821996-09-18
10309371996-09-19
10310771996-09-20
CustomerIDCustomerNameContactNameCountry
1Alfreds FutterkisteMaria AndersGermany
2Ana Trujillo Emparedados y heladosAna TrujilloMexico
3Antonio Moreno TaqueríaAntonio MorenoMexico

1
2
3
4
5
6

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers
ON Orders.CustomerID=Customers.CustomerID;
Sorgumuzu çalıştırdığımızda


OrderIDCustomerNameOrderDate
10308Ana Trujillo Emparedados y helados9/18/1996
10365Antonio Moreno Taquería11/27/1996
10383Around the Horn12/16/1996
10355Around the Horn11/15/1996
10278Berglunds snabbköp8/12/1996

SQL LEFT JOIN Kullanımı​


1
2
3
4
5
6
7

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
LEFT JOIN Orders
ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName

SQL RIGHT JOIN Kullanımı​


1
2
3
4
5
6
7

SELECT Orders.OrderID, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees
ON Orders.EmployeeID=Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID

SQL SELECT INTO Kullanımı​

SELECT INTO deyimi bir tablodan veri seçer ve yeni bir tabloya ekler.

örnek olarak musteriler tablosunun musterilerbackup isimli yedeğini oluşturabiliriz.


1
2
3
4
5

SELECT *
INTO musterilerbackup
FROM musteriler
Sadece şehri “İstanbul” olan kayıtları eklemek için;


1
2
3
4
5
6

SELECT *
INTO musterilerbackup
FROM musteriler
WHERE sehir='İstanbul'


SQL CREATE Kullanımı​

Yeni bir database oluşturmak için;


1
2
3

SQL CREATE DATABASE dbname


SQL CREATE TABLE Kullanımı​

Yeni tablo oluşturmak için kullanılır.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CREATE TABLE musteriler
(
id int,
ad varchar(255),
soyad varchar(255),
adres varchar(255),
sehir varchar(255)
);


SQL AVG Kullanımı​

AVG () işlevi sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.

Örnek olarak musteriler tablosunda puan ortalamasını bulalım.


1
2
3

SELECT AVG(puan) FROM musteriler
Aşağıdaki sorguda ise musteriler tablosunda puanı, puan ortalamasının üstünde yer alan kayıtlara ait ad ve soyad verileri listelenmektedir.


1
2
3
4

SELECT ad, soyad FROM musteriler
WHERE puan&gt;(SELECT AVG(puan) FROM musteriler);


SQL COUNT Kullanımı​

COUNT () işlevi, belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.

Örnek olarak musteriler tablosundaki toplam kayıt sayısını bulalım.


1
2
3

SELECT COUNT(*) FROM musteriler;
Şimdide musteriler tablosunda kaç farklı şehir olduğunu bulalım.


1
2
3

SELECT COUNT(DISTINCT sehir) FROM musteriler;
Şimdi de Şubat ayında doğan Müşterileri sayısını bulalım.


1
2
3

SELECT COUNT (*) FROM musteriler WHERE MONTH(dtarih)=2
Aşağıdaki SQL Deyimi ise “Orders” tablosundan “CustomerID” = 7 ye ait siparişlerin sayısını bulur.


1
2
3
4

SELECT COUNT(CustomerID) AS OrdersFromCustomerID7 FROM Orders
WHERE CustomerID=7


 
Üst Alt