SQL Kod ile Tablo Oluşturma

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Temel bir tablo oluşturmak, tablonun adlandırılması ve sütunlarının ve her sütunun veri türünün tanımlanmasını içerir. SQL Tablo oluşturma sorgusu her veri tabanında aynı şekilde kullanılır. Farklılıklar sadece veri tipleri ve kısıtlar noktasında oluşmaktadır. Tüm veri tabanlarında tablo oluşturmak için aşağıdaki sorgu kullanılır.


SQL CREATE TABLE ifadesi yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.

Bu yazıda MySQL ve SQL Server dillerinde tablo oluşturma işlemleri örneklerle yapılacaktır. Daha farklı veri tabanı dillerinde de tablo oluşturma ile ilgili bilgi arıyorsanız yorum olarak eklerseniz yazının sonuna ekleme yaparım.

Yazım​

CREATE TABLE ifadesi ile SQL Tablo Oluşturma Sorgusu Söz Dizimi:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CREATE TABLE table_name(
sutun1 verituru,
sutun2 verituru,
sutun3 verituru,
.....
sutunN verituru,
PRIMARY KEY( bir yada daha fazla sutunadı )
);
CREATE TABLE, veritabanına ne yapmak istediğimizi ifade eden bir anahtar kelimedir. CREATE TABLE ifadesini yazarak yeni bir tablo oluşturmak istediğimizi bildirdik. CREATE TABLE ifadesinden sonra benzersiz bir ad girerek tablonun alanlarını yukarıdaki gibi parantezler içinde oluştururuz.

Parantez içinde liste halinde hangi tutulacak veriler ve sütun isimleri belirtilir. Alan adlarının yanında veri turleri ve varsa kısıtları yazılarak alanlar tanımlanır.

SQL Server ve MySQL veritabanı yönetim sistemlerindeki veri türleri için aşağıdaki bağlantılara bakabilirsiniz.

SQL Server Veri Tipleri

MySQL Veri Tipleri

Örnek: SQL Tablo Oluşturma Örnek

Aşağıdaki kod bloğu, birincil anahtar olarak bir kimliği olan bir Musteri tablosu oluşturan bir örnektir ve bu tabloda kayıtlar oluşturulurken bu alanların boş olamayacağını gösteren kısıtlar NOT NULL ifadesi ile belirtilmiştir. Ayrıca müşteri kimliği otomatik artan bir sayı olarak girilmesi için ayrıca bir kısıt daha eklenmiştir.

SQL-Tablo-Olu%C5%9Fturma-Kodu.png


SQL SERVER Kod ile Tablo Oluşturma:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREATE TABLE Musteri(
id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
ad VARCHAR(50) NOT NULL,
soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
dtarih DATE NULL,
eposta VARCHAR(100) NULL
);
Musteri adında bir tane tablo oluşturuldu. id değeri birincil anahtar yapıldı ve identitiy(1,1) ile otomatik artan sayı olması sağlandı.MySQL Kod ile Tablo Oluşturma:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREATE TABLE Musteri(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
ad VARCHAR(50) NOT NULL,
soyad VARCHAR(50) NOT NULL,
dtarih DATE NULL,
eposta VARCHAR(100) NULL
);
Musteri adında bir tane tablo oluşturuldu. id değeri birincil anahtar yapıldı ve AUTO_INCREMENT ile otomatik artan sayı olması sağlandı.

Access Kod ile Tablo Oluşturma:


1
2
3
4
5
6
7
8
9

CREATE TABLE Musteri(
id AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
ad TEXT(50) NOT NULL,
soyad TEXT(50) NOT NULL,
dtarih DATE NULL,
eposta TEXT(100) NULL
);
 
Üst Alt