PHP string Fonksiyonlar

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
PHP de stringler ilk örneklerde ekrana yazdırdığımız Merhaba Dünya gibi karakter dizileridir.


Bu derste PHP de string ifadeler için kullanılan hazır fonksiyonları örnekler vererek anlatmaya çalışacağım.

strlen() Fonksiyonu:​

PHP strlen () fonksiyonu bir dizenin uzunluğunu döndürür.

Örnek vermek gerekirse:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strlen("yazilimkodlama.com");
?>

</body>
</html>
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığı zaman ekranda yazmış olduğumuz metnin uzunluğu olan “18” görülecektir.

Not: Metin içinde boşluk karakterleri varsa bunlarında sayılacağını unutmayın.

Kullanıcıdan bir veri girişi istendiğinde (ör: TC Kimlik Numarası) 11 haneli olup olmadığının kontrolünü yapabiliriz.str_word_count() Fonksiyonu:​

Yukarıdaki fonksiyondan farklı olarak girilen string ifadenin kaç kelimeden oluştuğunu döndürür.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo str_word_count("yazilimkodlama PHP Dersleri");
?>

</body>
</html>
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında ekran çıktısı metin 3 kelimeden oluştuğu için 3 olacaktır.strrev() Fonksiyonu:​

Bu fonksiyon string ifadeyi ters çevirecektir. Örneği inceleyelim.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

https://www.w3schools.com/<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strrev("yazilimkodlama");
?>

</body>
</html>
Ekran Çıktısı:

amaldokmilizay şeklinde olacaktır.strpos() Fonksiyonu:​

PHP strpos () fonksiyonu, bir dize içindeki belirli bir metni arar. Bir eşleşme bulunursa, fonksiyon ilk eşleşmenin karakter konumunu döndürür. Eşleşme bulunmazsa FALSE döndürür.

Bununla ilgili 2 örnek yapalım.

Örnek 1:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strpos("Merhaba Dünya!", "hab");
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

3
Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında 3 değeri dönecektir. “Merhaba Dünya!” metni içinde “hab” ifadesi aranmıştır.

İlk karakter pozisyon değerinin 0 (sıfır) dan başladığını unutmayalım.

Burada belirtmekte fayda olan diğer bir konuda büyük küçük harf duyarlılığıdır. Yani aşağıdaki satırı yazdığımızda


1
2
3

echo strpos("Merhaba Dünya!", "Hab");
False değeri dönecektir.str_replace() Fonksiyonu:

PHP str_replace () fonksiyonu, bazı karakterleri bir dizedeki diğer karakterlerle değiştirir. Örneğimize bakalım.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo str_replace("Örnekleri", "Dersleri", "PHP Örnekleri");
?>

</body>
</html>
Yukarıdaki kodları açıklayalım.

str_replace fonksiyonu 3 parametre almıştır. Kod satırı en basit haliye anlatmak gerekirse;

PHP Örnekleri metninde Örnekleri ifadesini Dersleri olarak değiştirerek ekranda PHP Dersleri ifadesini yazdırmıştır.chr() Fonksiyonu:

Chr () fonksiyonu belirtilen ASCII değerinden bir karakter döndürür.

ASCII değeri ondalık, sekizli veya onaltılı değerlerle belirtilebilir. Sekizlik değerler baştaki 0 ile tanımlanırken, onaltılık değerler baştaki 0x ile tanımlanır.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo chr(52) . "<br>"; // Decimal value
echo chr(052) . "<br>"; // Octal value
echo chr(0x52) . "<br>"; // Hex value
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

4
*
R


Örnek 2:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$str = chr(64);
echo("iletisim$str"."yazilimkodlama.com");
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

iletisim@yazilimkodlama.com

explode() Fonksiyonu:

Explode () fonksiyonu bir ifadeyi diziye ayırır.

Not: “separator” parametresi boş bir dize olamaz.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$str = "Merhaba Dünya. PHP String Fonksiyonlarını Öğreniyorum.";
print_r (explode(" ",$str));
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

Array ( [0] => Merhaba [1] => Dünya. [2] => PHP [3] => String [4] => Fonksiyonlarını [5] => Öğreniyorum. )


join() Fonksiyonu:

Join () fonksiyonu, bir dizinin öğelerinden bir dize döndürür.

Join () fonksiyonu, implode () işlevinin bir diğer adıdır.

Not: join () fonksiyonu, parametrelerini her iki sırayla kabul eder. Ancak, explode () ile tutarlılık için belgelenmiş argüman sırasını kullanmalısınız.

Not: join () ayırıcı parametresi isteğe bağlıdır. Ancak, geriye dönük uyumluluk için her zaman iki parametre kullanılması önerilir.
Aşağıdaki örnekte dizi içindeki elemanlar “-” seperatorü kullanılarak birleştirilmiştir.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$dizi = array('PHP','Dersleri','String','Fonksiyonu');
echo join("-",$dizi);
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

PHP-Dersleri-String-Fonksiyonu


strcmp() Fonksiyonu:

Bu fonksiyon iki metni karşılaştırır. Küçük-büyük harf duyarlılığı vardır.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strcmp("yazilimkodlama","yazilimkodlama");
?>

<p>Fonksiyondan dönen değer 0 ise, Her iki string aynı demektir.</p>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

0
Fonksiyondan dönen değer 0 ise, Her iki string aynı demektir.


strtolower() Fonksiyonu:​

Bu fonksiyon metnin tamamını küçük harfe çevirir.

Örnek:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strtolower("MerhABA Dünya.");
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

merhaba dünya


strtoupper() Fonksiyonu:​

Bu fonksiyon metnin büyük harf olarak değiştirilmesini sağlar.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo strtoupper("MerhABA DÜNya.");
?>

</body>
</html>


Ekran Çıktısı:

MERHABA DÜNYA
 
Üst Alt