PHP Soru Örnekleri

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
PHP bilginizi ölçecek, mülakat ve sınavlarda sorulacak zorlukta PHP çalışma soruları ve cevaplarını bu yazıda bulacaksınız.


Soru 1: PHP bir ….

(A) Client-side scripttir
(B) Server-side scripttir
(C) Middleware scripttir
(D) Bunların hiçbiridir.Soru 2: Yaz “Merhaba” ifadesinin PHPdeki yazım şekli nasıldır?

(A) <?php echo “Merhaba” ?>
(B) <php? echo “Merhaba”; ?>
(C) <?php echo Merhaba; ?>
(D) <?php echo “Merhaba”; ?>Soru 3: PHP’de değişken ifadesi $ sembolü ile başlar.

Doğru

YanlışSoru 4:Aşağıdakilerden hangisi doğru yorum satırı değildir?

(A) //echo “Hello”;
(B) ‘echo “Hello”;
(C) /* echo “Hello”; */
(D) /* //echo “Hello”; */Soru : PHP kodu içinde HTML kodu yazmak mümkün değildir.

Doğru

YanlışSoru : PHP’de kaç farklı döngü vardır?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5Soru :Aşağıdakilerden hangisinde değişken doğru tanımlanmıştır.

(A) $-a = 10;
(B) $1a = 10;
(C) $1a1 = 10;
(D) $a1 = 10;Soru :Aşağıdakilerden hangisinde değişken doğru tanımlanmamıştır.

(A) $a1 = 10;
(B) $$a = 10;
(C) $$$a = 10;
(D) $1a = 10;Soru :Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

for($i=0; $i<5; $i++){
$i = $i+1;
}

echo "$i";

?>
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8Soru :Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

for($i=0; $i<=5; $i++){
$i = $i+1;
}

echo "$i";

?>
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8Soru :Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

for($i=0; $i<=5; $i++){
$i = $i*2;
}

echo "$i";

?>
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8Soru :Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

for($i=0; $i<=5; $i++){
if($i%2==0)
echo "$i";

}

?>
(A) 01234
(B) 012345
(C) 24
(D) 024Soru :Çıktı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$a = 10 + 10 * (2 + 3) / 3+ 1;

echo "$a";
?>
(A) 32
(B) 27.67
(C) 27
(D) 34.33Soru :Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<?php

$a = 10;

$b = $a>2?"Hi":"Bye";

echo "$b";
?>
(A) HiBye
(B) Hi
(C) Bye
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<?php

$a = 0;

if($a)
{
echo "Sun";
}
else {
echo "Moon";
}
?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) SunMoon
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<?php
$a = 0;

if($a = 0)
{
echo "Sun";
}
else
{
echo "Moon";
}
?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) Derleme Hatası
(D) Hiç biriSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<?php
$a = 0;

if($a = -1)
{
echo "Sun";
}
else
{
echo "Moon";
}
?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) Derleme Hatası
(D) Sun MoonSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<?php

if(0==0){
echo "Sun";
}
else{
echo "Moon";
}

?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) SunMoon
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<?php

if(1)
echo "Sun";
echo "Moon";


?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) SunMoon
(D) Hiç biriSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php

if(0)
echo "Sun";
echo "Moon";

?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) SunMoon
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<?php

function cppbuzz(){
return 0;
}

if(cppbuzz())
echo "Sun";
echo "Moon";

?>
(A) Sun
(B) Moon
(C) SunMoon
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$a = 10+10*5+15/5;
echo "$a";

?>
(A) 23
(B) 63
(C) 90
(D) 80Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$a = (10+10)*5+15/5;
echo "$a";

?>
(A) 63
(B) 103
(C) 23
(D) 160Soru: Hangi operatör en önceliklidir?

(A) ()
(B) *
(C) /
(D) ++Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$a = 5/3;
echo "$a";

?>
(A) 1.67
(B) 1.60
(C) 1.6666666666667
(D) 1.0Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$a = 5;
echo "$a-$a";

?>
(A) 0
(B) 5-5
(C) $a-$a
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<?php
function hello(){
echo "hello";
hello();
}

hello();
?>
(A) hello
(B) hello hello
(C) hello() sonusuza kadar çalışır
(D) Derleme HatasıSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<?php
class cppbuzz {
public $var;
function __construct() {
$this->var = "cppbuzz";
}
}

$cppbuzz = new cppbuzz;
echo $cppbuzz->var;
?>
(A) Derleme Hatası
(B) cppbuzz
(C) “cppbuzz”
(D) Hiç biriSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<?php
class cppbuzz {
private $var;

function __construct() {
$var="cppbuzz";
}
}

$cppbuzz = new cppbuzz;
echo $cppbuzz->var;
?>
(A) cppbuzz
(B) “cppbuzz”
(C) Bir çıktı olmaz
(D) error: can’t access private propertySoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<?php
$x = 4/5*3;
$y = 1/.3;
$x ^= $y;
$y ^= $x;
$x ^= $y;
echo "$x, $y";
?>
(A) 0, 3
(B) 2, 3
(C) 3, 2
(D) 0, 4Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<?php
$a=0;
$b=0;

for($i=0;$i<10;$i++)
{
if(++$a<5 && $b++<7){ }
}
echo $a." ".$b;
?>
(A) 10 10
(B) 6 4
(C) 4 10
(D) 10 4Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<?php
$a=0;
$b=0;

for($i=0;$i<10;$i++)
{
if(++$a<5 || $b++<7){ }
}
echo $a." ".$b;
?>
(A) 10 10
(B) 4 6
(C) 10 6
(D) 6 10Soru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
$a=122; $b=13.1;
$c=$a+$b;
$d=$a.$c;
echo $d;
?>
(A) Derleme Hatası
(B) 122135.1
(C) Çalışma Zamanı Hatası
(D) Hiç biriSoru :Aşağıdaki kodun sonucu nedir?


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php
function simple_interest ( $principal , $rate , $time){
$result = $principal * $rate * $time / 100;
echo $result;
return $result;
}
simple_interest(2 , 2, 2)

?>
(A) 80
(B) 0.008
(C) 0.08
(D) 8
 
Üst Alt