PHP Örnekleri

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu yazımızda PHP ile temel konuları ele alan (aritmetiksel işlemler, if- else yapısı, döngü kullanımı) basit örnekler oluşturacağız. İnternet Programcılığı Dersi olarak ta okutulan PHP internet üzerinde geniş topluluklar tarafından kullanılan sunucu taraflı ve HTML içine gömülme imkanı olan betik bir dildir.


PHP Basit Örnekler:

Örnek : Ekranda “Merhaba Dünya” yazdıran PHP Örneği1
2
3
4
5

<?php
echo "Merhaba Dünya. yazilimkodlama.com";
?>
Ekran Çıktısı:
1608739342956.png
Örnek 2 : Değişken içeriğini ekrana yazdırma ve birleştirme örneği


1
2
3
4
5
6

<?php
$site = "www.yazilimkodlama.com";
echo "Site Adı : ","<b>",$site,"<b>";
?>


Ekran Çıktısı:
1608739355005.png
Örnek 3: PHP ile yazılı ortalaması hesaplama örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
$not1=50;
$not2=80;
$ortalama=($not1+$not2)/2;
echo("Ortalamanız : ".$ortalama);
?>
Ekran Çıktısı:İlginizi çekebilir: PHP Form ÖrnekleriÖrnek 4 : PHP ile iki sayıyı toplayan ve sonucu gösteren örnek.


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php
$sayi1=35;
$sayi2=45;
$toplam=$sayi1+$sayi2;
echo($sayi1." + ".$sayi2." = ".$toplam);

?>
Ekran Çıktısı:


Örnek 5 : PHP ile H1 etiketi kullanarak başlık oluşturma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1>
<?php
echo "Başlık 1";
?>
</h1>

</body>
</html>
Ekran Çıktısı:Örnek 6: PHP ile if – else if – else kullanarak 2 sayıyı karşılaştıran örnek.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<?php

//PHP If else | İki sayıdan büyük olanı yazdırma örneği: C tabanlı dillerden olduğu gibi kullanılır.

$sayi1=20;
$sayi2=20;

if($sayi1 > $sayi2)
{
echo $sayi1." büyük";
}
else if($sayi1==$sayi2)
{
echo "İki Sayı Eşit.";
}
else
$sayi2." büyük";
?>
Ekran Çıktısı:

İlginizi çekebilir: PHP Dosya YüklemeÖrnek 7 : Sayının tek mi çift mi olduğunu bulma.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

<?php
$sayi=15;
if($sayi%2==0)
{
echo("Sayı Çift");
}
else
{
echo("Sayı Tek");
}
?>
Ekran Çıktısı:Örnek 8: PHP ile yazılı ortalaması bulan ve ortalama 50 den yüksekse GEÇTİ değilse KALDI yazdıran örnek.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

<?php
$yazili1=60;
$yazili2=80;
$ortalama=($yazili1+$yazili2)/2;
echo("Ortalama : ".$ortalama."<br>");
if($ortalama>=50)
{
echo("GEÇTİ");
}
else
{
echo("KALDI");
}
?>
Ekran Çıktısı:

Örnek 9 : PHP ile For Döngüsü kullanarak 1-10 arası sayıları alt alta yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
for($i=1;$i<=10;$i++)
{
echo $i."<br>";
}
?>
Ekran Çıktısı:

ilginizi çekebilir: PHP MySQL Veritabanı BağlantısıÖrnek 10: PHP ile dizi tanımlama ve istenen dizi elemanını yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php

$isimler=["Ahmet","Mehmet","Hüseyin","Kemal","Deniz"]; //5 elemanlı dizi tanımlama
$isimler[3]="Murat"; //index numarası 3 olan kaydı değiştirme
echo $isimler[0]; //ilk indexi yazdırma

?>
Ekran Çıktısı:

Örnek 11 : PHP ile oluşturulan dizinin tüm elemanlarını alt alta yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?php
$isimler=["Ahmet","Mehmet","Hüseyin","Kemal","Deniz"]; //5 elemanlı dizi tanımlama
foreach($isimler as $isim)
{
echo $isim."<br>";
}
?>
Ekran Çıktısı:

Örnek 12: PHP ile isim indexlerine sahip bir dizi oluşturup, her hangi bir indexi ekrana yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>www.yazilimkodlama.com</title>
</head>

<body>
<?php
$isimler=["ad"=>"Hayri", "soyad"=>"KOÇ", "yas"=>19 ,5=>"Teşekkürler"];
echo $isimler[5]." ".$isimler["ad"];
?>
</body>
</html>
Ekran Çıktısı:

Örnek 13: Index adlarını ve değerleri foreach döngüsü kullanarak yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>www.yazilimkodlama.com</title>
</head>

<body>
<?php
$isimler=["ad"=>"Ahmet", "soyad"=>"CANSEVER", "yas"=>19 ,3=>"merhaba"];
foreach($isimler as $index => $isim)
{
echo "Index :$index : $isim";
echo "<br>";
}
?>
</body>
</html>
Ekran Çıktısı:Örnek 14: PHP ile Başlık etiketlerini kullanarak <h6> etiketinden <h1> etiketine doğru başlık yazdırma örneği.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>www.yazilimkodlama.com</title>
</head>

<body>
<?php
for ($i=6;$i>0;$i--){
echo "<h".$i.">"."www.yazilimkodlama.com"."</h".$i.">";
}
?>
</body>
</html>
Ekran Çıktısı:

Örnek 15: PHP ile dizi içindeki sayıları küçükten büyüğe sıralayarak ekranda yazdıran örnek.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>www.yazilimkodlama.com</title>
</head>

<body>
<?php
$sayilar=array(45,18,47,-11,67,92,23,68);

sort($sayilar);
foreach ($sayilar as $sayi)
{
echo $sayi."<br>";
}
?>
</body>
</html>

 
Üst Alt