Javascript Genel Özellikleri

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Javascript Genel Özellikleri

Yorumlanmaya ihtiyaç duyan javaScripti kullanırken değişik browserlerde denemek gerekmektedir. JavaScript devamlı gelişen bir dildir. Şu anda 1.3 sürümüne ulaşmıştır. Netscape 2.0 versiyonunda javaScriptin 1.0 versiyonu kullanıldı. Sonra exloper 3.0 ve netscape 3.0 da javaScriptin 1.1 versiyonu kullanıldı. Şu anda 4.0 versiyonlu browserlerde javaScriptin 1.2 versiyonu kullanılmaktadır. Her versiyonun kendine özgü özellikleri vardır. Bazen bir program kullanırken javaScriptin sürümünü belirtemek zorunda kalacağız.


JavaScriptin özelliklerini sıralamak istersek ;

* JavaScript yorumlamaya muhtaç bir dildir. Kullanıldığı browser yazılan bu programı kendi özelliklerine göre yorumlayacaktı.
* JavaScript HTML kodları arasına gömülür. Yani direkt olarak bir html dosyası gibi düz yazı formatında yazılır.
* Bir script dili olduğunda esnek bir dildir. Diğer programlama dilleri gibi katı kuralları yoktur. Bu nedenle esnek bir şekilde kullanılabilir.
*
* Bu dilin imla kurallarına uymak zorunluluğu vardır. Mesela bir parantez eksik yazıldığında hata oluşacaktır.
* JavaScript programları bir hareket halinde işler. Mesela bir tuşa tıklanması, belli bir zamanın gelmesi gibi. Bir hareket(olay) olmadığı zaman javaScript bir şey yapmaz.
* JavaScript nesne yönelimli bir dildir. Program içinde her kullandığı birimi bir nesne olarak görür ve ona göre davranır. Mesela browser javaScript için bir nesnedir, form javaScript için bir nesnedir.

JavaScripti kısaca tanımlarsak nesne yönelimli, yorumlanmaya muhtaç, düz yazı şeklinde html kodaları arasına gömülü bir şekilde bulunan kolay bir script dilidir.

Burada javascriptin sürümlerinden bahsetmek zorundayız. Çünkü javascript devamlı gelişmektedir. Bu gelişme ile birlikte borwserlerin yeni sürümleri javascriptin yeni sürümlerini tanımaktadır. Fakat eski sürüm browserler javascriptin yeni sürümlerini tanımıyorlar ve yeni ekler gelince hatalı sonuçlar üretiyorlar. Bu sebeple javascriptin sürümlerini ve hangi browserlerin kullandığını görelim.

JavaScript version Netscape version Explorer version
JavaScript 1.0 Netscape 2.0 Explorer 3.0
JavaScript 1.1 Netscape 3.0 Explorer 3.0++
JavaScript 1.2 Netscape 4.0-4.5 Explorer 4.0++
JavaScript 1.3 Netscape 4.6++ Explorer 5.0

JavaScriptin kullanımında sürümlerinin kullanımına dikkat etmek gerekiyor. JavaScriptin sürümünü belirtirken şu şekilde kullanıyoruz.description">Kod:
<SCRIPT language="JavaScript">...</SCRIPT>
Bu kullanımda browser JavaScript ile yazılan programın JavaScriptin 1.0 veya 1.1 sürümü ile yazıldığını anlar. JavaScriptin 1.0 ve 1.1 versyiyonlarını belirtmiyoruz.Kod:
<SCRIPT language="JavaScript1.0">...</SCRIPT>
şeklinde bir kullanım hatalıdır.
JavaScriptin 1.2 versiyonunu belirtmek istersek:Kod:
<SCRIPT language="JavaScript1.2">...</SCRIPT>
Şeklinde bir kullanım gerekiyor.

Programcılar için vazgeçilmez bir durum program satırları arasına açıklamalar yerleştirmektir. Açıklamalar programa ait değildir. Sadece program satırının veya bölümünün ne işe yaradığını belirtmek için kullanılır. Bunun nedeni programı inceleyenlerin programın çalışmasını daha rahat anlamaları ve üzerinde değişiklik yapmalarını kolaylaştırmaktır.
Açıklama satırları her programlama dilinde bulunur. JavaScripte iki şekilde açıklama satırı kullanılabilir. Bunun ilk kullanımı sadece bir satırın açıklama satırı olduğunu belirtir.

// Bu satır bir açıklama satırıdır
// Verileri alıyoruz

şeklinde bir kullanım. Burada // bir açıklama satırının olduğunu JavaScript yorumlayıcısına (browser) belirtir.
Yine birden fazla satıra açıklama yerleştirmemiz gerektiğinde ise

/* Bu bölüm açıklama satırıdır.
Bu açıklama satırı birden fazla
satıra yayılmıştır */

şeklinde kullanıyoruz. Burada /* açıklama bölümünü başlatmakta */ ise açıklama bölümünün bittiğini belirtir.

JavaScript programları yazarken Türkçe karakter kesinlikle kullanılmaz. Türkçe karakterlerden kastımız ç-Ç-ş-Ş-ğ-Ğ-ü-Ü-ö-Ö-ı-İ gibi karakterlerdir. Bu karakterleri sadece değişken adı veya fonksiyon adı şeklinde kullanmayacağız. Fakat ekrana bir yazı basmamız gerektiğinde kullanabiliriz. Mesela Şimdi yeni karakteri girin şeklinde bir mesajı JavaScriptle ekrana basabiliriz. Fakat bir değişken tanımlarken girişSayısı=12; şeklinde bir değişken adı tanımlanması yanlıştır. Program yorumlanırken hata mesajı verecektir.
 
Üst Alt