C# SQL Server Bağlantısı ExecuteScalar() Kullanımı Örneği

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu yazımızda C# ile SQL Server veritabanında bulunan kutuphane isimli veritabanında kitap isimli tabloyu Datagridview’ de görüntüleme ve istenilen bir alana ait veriyi ExecuteScalar() kullanarak Label yada textBox kontrolü içine nasıl çekileceğini gösteren bir örnek gerçekleştireceğiz.

Örneğimizde kutuphane isimli veritabanında bulunan kitap isimli tabloyu kullanacağız.
executescalar_1


Formumuzu tasarlayalım. 1 adet dataGridview 1 adet Button ve 1 Adet Label ekliyoruz.

executescalar_2

Daha önceki yazılarımızda veritabanı bağlantı işlemlerini gerçekleştiren kodlara ait açıklamaları yapmıştık. Bu örneğide kısaca açıklamak gerekirse Form yüklendiğinde yani Form_Load olayında kayıtların dataGridview üzerinde görüntülenmesini, Button1‘ e tıklandığında ise Label1 üzerinde en yüksek sayfaya sahip kitabın isminin görüntülenmesini sağlayacağız.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace execute_scalar_ornek
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
SqlConnection con;
SqlDataAdapter da;
SqlCommand cmd;
DataSet ds;
void griddoldur()
{
con = new SqlConnection("server=.; Initial Catalog=kutuphane;Integrated Security=SSPI");
da = new SqlDataAdapter("Select kitapadi,sayfasayisi,puan From kitap", con);
ds = new DataSet();
con.Open();
da.Fill(ds, "kitap");
dataGridView1.DataSource = ds.Tables["kitap"];
con.Close();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
griddoldur();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
con.Open();
cmd = new SqlCommand("SELECT kitapadi FROM kitap WHERE sayfasayisi=(SELECT MAX(sayfasayisi) FROM kitap)");
cmd.Connection = con;
string maxsayfa = cmd.ExecuteScalar().ToString();
con.Close();
label1.Text = maxsayfa;
}
}
}
Projemizi çalıştırdığımızda ekran çıktısı:

executescalar_3
 
Üst Alt