C# SaveFileDialog Kullanımı

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
SaveFileDialog denetimi, dosya kaydetmek amacıyla kullanılan kontolüdür. Dosya Kaydetme Diyalog Penceresi olan SaveFileDialog aşağıdaki şekildedir. Bu pencerede Windows Gezgini ile klasörlerde gezinmek ve bir dosyaya bir klasöre kaydetmek için özellikler gibi görebilirsiniz.


Şekil-1SaveFileDialog kontrolünü tasarım anında Toolbox menüsünden ekleyebileceğiniz gibi dinamik olarakta eklemeniz mümkündür. SaveFileDialog kontrolünü tasarım anında eklemek için;Dinamik olarak bir SaveFileDialog oluşturmak için ilk adım, bir SaveFileDialog sınıfı örneği oluşturmaktır. Aşağıdaki kod parçacığı bir SaveFileDialog denetim nesnesi oluşturur.


1
2
3

SaveFileDialog SaveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
Oluşturulan bu nesneyi görüntülemek için ShowDialog() metodu kullanılır.


1
2
3

SaveFileDialog1.ShowDialog();
ShowDialog metodu çağrıldığında, bir dosyaya göz atabilir ve seçebilirsiniz.

SaveFileDialog Özelliklerini Ayarlama​

Bir formda bir SaveFileDialog denetimi yerleştirdikten sonra, sonraki adım özellikleri ayarlamak olacaktır.

Özellikleri ayarlamanın en kolay yolu Properties Penceresinden. Özellikler penceresini F4’e basarak açabilir veya bir kontrol üzerine sağ tıklayarak Özellikler menü öğesini seçebilirsiniz.

Şimdi SaveFileDialog nesnesinin bazı önemli özelliklerine bakalım.InitialDirectory : InitialDirectory özelliği, açık dosya iletişim kutusu ilk kez görüntülendiğinde görüntülenecek dizini temsil eder.


1
2
3

SaveFileDialog1.InitialDirectory = @"C:\";


Title: Başlık özelliği, açık dosya iletişim kutusunun başlığını ayarlamak için kullanılır.


1
2
3

SaveFileDialog1.Title = "Resim Dosyaları";


DefaultExtn : DefaultExtn özelliği, varsayılan dosya adı uzantısını temsil eder.


1
2
3

SaveFileDialog1.DefaultExt = "txt";


Filter : Filtre özelliği, açık dosya iletişim kutusunda göz atma seçeneği sırasında yüklenecek dosyaların türünü filtrelemek için kullanılan açık bir dosya iletişim kutusundaki filtreyi temsil eder. Örneğin kullanıcılara sadece metin dosyalarını göstermek istersek bu özelliği ayarlamalıyız.


1
2
3

SaveFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";


CheckFileExists : CheckFileExists özelliği, kullanıcının varolmayan bir dosya adı belirlemesi durumunda, iletişim kutusunun bir uyarı görüntüleyip görüntülemediğini gösterir. CheckPathExists özelliği, kullanıcı mevcut olmayan bir yol belirtirse, iletişim kutusunun bir uyarı görüntüleyip görüntülemediğini gösterir.


1
2
3
4

SaveFileDialog1.CheckFileExists = true;
SaveFileDialog1.CheckPathExists = true;
FileName: FileName özelliği, açık dosya iletişim kutusunda seçilen dosya adını temsil eder.


1
2
3

textBox1.Text = SaveFileDialog1.FileName;
MultiSelect: MultiSelect özelliği true değerine ayarlanırsa, açık dosya iletişim kutusu çoklu dosya seçimine izin verir.
 
Üst Alt