Basit PHP Örnekleri

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
PHP Hypertext Preprocessor (PHP), web geliştiricilerinin veritabanlarıyla etkileşime giren dinamik içerik oluşturmasına izin veren bir programlama dilidir (Veritabanı ile ilgili konular için site PHP kategorisine tıklayın).


PHP temel olarak web tabanlı yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Bu yazıdaki basit örnekler, PHP dilini daha yakından tanımanıza ve PHP ile basit uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Basit PHP Örnekleri​

Örnek 1: İlk ve en basit örnek ekrana merhaba dünya yazdırma


1
2
3
4
5

<?php
echo "Merhaba Dünya. yazilimkodlama.com";
?>


Örnek 2 : Değişken değerini ekrana yazdırma


1
2
3
4
5
6

<?php
$site = "www.yazilimkodlama.com";
echo "Site Adı : ","<b>",$site,"<b>";
?>


Örnek 3: İki sayının toplamı ekrana yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
$not1=50;
$not2=80;
$ortalama=($not1+$not2)/2;
echo("Ortalamanız : ".$ortalama);
?>


Örnek 4: PHP iki metni birleştirip ekrana yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8

<?php

$isim="Ahmet";
$soyisim="BAK";
echo $isim." ".$soyisim;
?>


Örnek 5: PHP ile if – else if – else kullanım örneği


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<?php

//PHP If else | İki sayıdan büyük olanı yazdırma örneği: C tabanlı dillerden olduğu gibi kullanılır.

$sayi1=20;
$sayi2=20;

if($sayi1 > $sayi2)
{
echo $sayi1." büyük";
}
else if($sayi1==$sayi2)
{
echo "İki Sayı Eşit.";
}
else
$sayi2." büyük";
?>


Örnek 6: for döngüsü kullanımı ekrana merhaba dünya yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<?php

for ($i=0;$i<10;$i++){

echo "<h".$i.">"."Merhaba Dünya"."</h".$i.">";

}

?>


Örnek 7: Ekrana dizideki değerleri yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<?php

$dizi=array(13, 82, 5, -1, -7, 109, -54);

sort($dizi);

//print_r($dizi);

foreach ($dizi as $sayi)

echo $sayi."<br>";

?>


Örnek 8: Belirtilen sayının faktöriyelini hesaplama


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<?php

$sayi=6;
$sonuc=1;

for($i=$sayi;$i>0;$i--)
{
$sonuc=$sonuc*$i;
}

echo "Sonuç:".$sonuc;

?>


Örnek 9: İsim indexi olan diziyi ve indexlerini yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<?php

$isimler=["ad"=>"Hayri", "soyad"=>"KOÇ", "yas"=>35 ,5=>"merhaba"];


foreach($isimler as $index => $isim)
{
echo "Index:$index : $isim";
echo "<br>";
}

?>


Örnek 10: Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamını yazdıran PHP kodunu yazınız.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>www.yazilimbilisim.net - PHP Örnekleri</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css">
</head>
<body>
<div class="container">

<h1 class="bg-primary">
<?php
if(isset($_POST["kontrol"]an>))//kontrol adında bir form nesnesi var mı kontrolü yapılıyor
{
echo $_POST["sayi1"]an>+$_POST["sayi2"]an>;
}
?>
</h1>
<hr>
<form action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']an>?>" method="post">
<div class="form-group">
<label for="sayi1">Sayı 1</label>
<input type="text" class="form-control" name="sayi1">
</div>
<div class="form-group">
<label for="sayi2">Sayı 2</label>
<input type="text" class="form-control" name="sayi2">
</div>
<button type="submit" name="kontrol" class="btn btn-default" >Kontrol Et</button>
</form>
</div>
</body>
</html>
Örnek 11: Diğer PHP Örnekleri için buraya tıklayın.

Örnek 12: PHP Form Örnekleri için buraya tıklayın.
 
Üst Alt