Basit Java Örnekleri

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu yazı Yeni Başlayanlar İçin Java Örnekleri şeklinde hazırlanmıştır. Java Örnekleri basitten zora doğru eklenerek örneklerle Java öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu temel Java örnekleri, tüm eğiticilerin başlangıç seviyesinden ileri konulara kadar sistematik bir sırayla bağlantısını içerir. İster Java programlamayı öğrenmek isteyen bir üniversite öğrencisi olun ister bireysel olarak Java’ya merak sarmış biri olun bu örnekler, Java öğrenmenizi hızlandıracaktır.


Java programlamayı öğrenmek için, verilen sırayla bu eğiticilere başvurun. Bu dersler yeni başlayanlar için yazılmıştır, bu yüzden Java’da herhangi bir ön bilginiz olmasa bile, bu öğreticileri anlamakta güçlük çekmezsiniz.

Yeni Başlayanlar İçin Java Örnekleri​

Örnek 1: Java İki Sayının Toplamı


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {


public static void main(String[] args) {

int sayi1 = 10;
int sayi2 = 20;

int toplam = sayi1 + sayi2;

System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
}

}


Örnek 2: Java Kullanıcı Tarafından Girilen İki Sayının Toplamı


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {


public static void main(String[] args) {

Scanner reader = new Scanner(System.in);

System.out.print("Birinci Sayıyı Girin: ");
int sayi1 = reader.nextInt();
System.out.print("İkinci Sayıyı Girin: ");
int sayi2 = reader.nextInt();

int toplam = sayi1 + sayi2;

System.out.println("Sayıların Toplamı: " + toplam);
}

}


Örnek 3: Java Ondalıklı İki Sayının Çarpımı


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {


public static void main(String[] args) {

float sayi1 = 1.5f;
float sayi2 = 2.0f;

float carpim = sayi1 * sayi2;

System.out.println("Sayıların Çarpımı: " + carpim);
}

}


Örnek 4: Java Sayının Bölümünü ve Kalanını Yazdırma


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int sayi = 25, bolen = 4;

int bolum = sayi / bolen;
int kalan = sayi % bolen;

System.out.println("İşlem:"+sayi+"/"+bolen);
System.out.println("Bölüm = " + bolum);
System.out.println("Kalan = " + kalan);
}
}


Örnek 5: Java Yazılı Puanını Nota Çevirme


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

public static void main(String[] args) {

double not=0;
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("Lütfen Notunuzu Girin");
try {
not = Double.parseDouble(br.readLine());
} catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("SAYI GİRİŞ HATASI");
} catch (IOException e) {

System.out.println("KLAVYE OKUMA HATASI");
}

if(not<0)
{
System.out.println("HATALI NOT");
}
else if(not<50)
{
System.out.println("KALDI(1)");
}
else if (not < 60)
{
System.out.println("GEÇER(2)");
}
else if (not < 70)
{
System.out.println("ORTA(3)");
}
else if (not < 85)
{
System.out.println("İYİ(4)");
}
else if (not <= 100)
{
System.out.println("PEKİYİ(5)");
}

}


Örnek 6: Kullanıcının Girdiği Sayının Negatif mi, Pozitif mi Olduğunu Bulan Java Programı


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");

double sayi = reader.nextInt();
// sayı 0 dan küçükse negatif
if (sayi < 0.0)
System.out.println(sayi + " Negatiftir.");

// 0'dan büyükse pozitif
else if ( sayi > 0.0)
System.out.println(sayi + " Pozitiftir.");

// aksi durumda yani 0'a eşitse
else
System.out.println(sayi + " Sıfırdır.");
}
}


Örnek 7: Java Üs Alma Programı (for ile)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int taban = 3, kuvvet = 4;

long sonuc = 1;

for (;kuvvet != 0; --kuvvet)
{
sonuc *= taban;
}

System.out.println("CEVAP = " + sonuc);
}
}


Örnek 8: Java for Döngüsü Kullanarak Sayıyı Ters Çevirme


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
int sayi = 1234, tersi = 0;
int yedek=sayi;

for(;sayi != 0; sayi /= 10) {
int basamak = sayi % 10;
tersi = tersi * 10 + basamak;
}
System.out.println("Sayının : " + yedek);
System.out.println("Sayının Tersi: " + tersi);
}
}


Örnek 9: Java 1’den 100’e Kadar Olan Sayıların Toplamını Yapan Program


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {

int sayi = 100;
int toplam = 0;

for(int i = 1; i <= sayi; ++i)
{
toplam += i;
}

System.out.println("1-100 arasındaki sayıların toplamı = " + toplam);
}
}


Örnek 10: Kullanıcı Tarafından Girilen Sayının Basamakları Toplamını Bulan Java Programı (while ile)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
// Klavyeden okuma yapmak için Scanner nesnesini oluştur.
Scanner reader = new Scanner(System.in);

System.out.print("Bir Sayı Girin: ");

// nextInt() metodu ile tam sayı türünde değer okuması yapılır.
int num = reader.nextInt();

int adet = 0,toplam=0;

while(num != 0)
{
toplam=(num%10)+toplam;
num /= 10;
++adet;
}

System.out.println("Basamak Toplamı: " + toplam);
}
}


Örnek 11: Java While Döngüsü ile Faktöriyel Hesaplama


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

import java.util.Scanner;


public class JavaOrnekleri {

public static void main(String[] args) {
Scanner reader = new Scanner(System.in);
System.out.print("Bir Sayı Girin:");

int num = reader.nextInt();
int sayac=num;
long faktoriyel = 1;
while(sayac>1)
{
faktoriyel*=sayac;
sayac--;
}
/* for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
faktoriyel *= i;
}*/
System.out.printf("%d Sayısının Faktöriyeli = %d \n", num, faktoriyel);
}
}
 
Üst Alt