ASP.NET’te TreeView Kullanımı

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu yazıda, ASP.NET’te bir TreeView Kontrolünün nasıl oluşturulacağını ve bir TreeView Kontrolünün özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.


TreeView Kontrolü; TreeView Web controlü, hiyerarşik verileri bir ağaç yapısında görüntülemek için kullanışlıdır. TreeView, TreeNode nesnelerinin bir koleksiyonudur.

TreeView kontrolünün içeriği doğrudan denetimde belirtilebilir veya bağlanabilir, XML dosyası web.sitemap dosyası Veritabanı tablosu olabilir.

Şimdi, doğrudan Controlde belirtilen TreeView Controlünün içeriğiyle ve biçimlendirmenin TreeView Controlünün nasıl uygulanacağını kullanarak ASP.NET’te nasıl bir TreeView Controlü oluşturulacağını açıklıyorum.

ASP.NET’te TreeView Controlü Oluşturma​

Adım 1:

Microsoft Visual Studio’yu açın ve “File” -> “New” -> “Project…” (Ctrl+Shift+N) öğesini seçin.

Adım 2:

Bir ASP.NET Web Forms Uygulaması ekleyin ve buna TreeView Kontrolü adını verin. Ben uygulama yaptım.

1608736588971.png
Adım 3:

Solution Explorer’ı açın, ardından bir Web formu ekleyin ve buna “TreeView.aspx” gibi bir ad verin.
1608736605618.png
Adım 4:

Şimdi bir TreeViewControl’ü ToolBox’tan sürükleyip bırakın.
1608736620376.png
1608736626200.png
Adım 5

Aşağıdaki kodu <Nodes> </Nodes> öğesinin içine yazın ve aşağıdaki gibi “TreeView.aspx” sayfasında TreeView Düğümlerini oluşturun:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server">
<Nodes>
<asp:TreeNode Text="Ana Sayfa" NavigateUrl="~/AnaSayfa.aspx" Target="_blank"/>
<asp:TreeNode Text="Panel" NavigateUrl="#" Target="_blank">
<asp:TreeNode Text="Müşteriler" NavigateUrl="~/Musteri.aspx" Target="_blank"/>
<asp:TreeNode Text="Ürünler" NavigateUrl="~/Urun.aspx" Target="_blank"/>
</asp:TreeNode>
<asp:TreeNode Text="Müşteriler" NavigateUrl="~/Musteri.aspx" Target="_blank">
<asp:TreeNode Text="Sipariş" NavigateUrl="~/Siparis.aspx" Target="_blank"/>
<asp:TreeNode Text="Profil" NavigateUrl="~/Profil.aspx" Target="_blank"/>
</asp:TreeNode>
<asp:TreeNode Text="Admin" NavigateUrl="~/Iletisim.aspx" Target="_blank">
<asp:TreeNode Text="Yönetim" NavigateUrl="~/Yonetim.aspx" Target="_blank"/>
<asp:TreeNode Text="Ürünler" NavigateUrl="~/Urunler.aspx" Target="_blank"/>
<asp:TreeNode Text="Müsteriler" NavigateUrl="~/Musteriler.aspx" Target="_blank"/>
</asp:TreeNode>
</Nodes>
</asp:TreeView>
</div>
</form>
Çıktısı şu şekilde olacaktır.

1608736638108.png
Şimdi daha ileri gitmeden önce yeni bir web formu ekliyoruz ve TreeView’in Ana bağlantısı için adı “AnaSayfa.aspx” olarak belirtiyoruz.

“AnaSayfa.aspx”deki Ana Sayfa için aşağıdaki kodu yazın.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="AnaSayfa.aspx.cs" Inherits="Uygulama.AnaSayfa" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Label ID="AnaSayfa" runat="server" Text="Ana Sayfaya Geldiniz" BackColor="Yellow" ForeColor="#000099"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>
Artık TreeNode nesnesinin birkaç niteliğe sahip olduğunu görebilirsiniz.


1
2
3

<asp:TreeNode Text="Ana Sayfa" NavigateUrl="~/AnaSayfa.aspx" Target="_blank"/>
Şimdi TreeView metnini görüntülemek için Text niteliğini belirttiğimize dikkat edin.

NavigateUrl niteliği, TreeView üzerindeki bağlantıya tıkladığınızda gideceğiniz sayfadır.

Ana Sayfa bağlantısına tıkladığımızda Ana Sayfayı açtığı, ancak yeni bir pencerede mümkün olan Target özelliğini belirledik çünkü Target özelliğini kullanıyoruz.

Sonunda, TreeView Kontrolüne doğrudan kontrolün içine içerik ekledik.

Şimdi tekrar aşağıdaki prosedürü kullanın ve Müşteri, Ürün ve Yönetm için daha fazla sayfa oluşturun.

Benzer şekilde, kullandığımız tüm sayfaları TreeView bağlantısında oluşturabiliriz.

Asp.NET TreeView Biçimlendirme​

TreeView kontrolünün görünümünü ve hissini yapılandırmak için aşağıdaki stiller kullanılabilir.
HoverNodeStyle
LeafNodeStyle
RootNodeStyle
SelectedNodeStyle vb.
Şimdi bu stilleri TreeView için nasıl uygulayacağımızı göreceğiz.

Burada, TreeView bağlantılarının üzerine geldiğimizde düğümlerin arka plan renginin değişmesini ve yazı tipinin de kalın olarak değişmesini istiyoruz.

treeview7.png


treeview8.png


Şimdi çıktıya bakın:

treeview9.png


Otomatik Biçimlendirme Özelliğini kullanın ve bir Windows Yardım biçimi uygulayın ve çıktıyı görün.

Screenshot_6-1.png


Screenshot_7-1.png


Bu yazı ASP.NET’teki TreeView denetimiyle ilgiliydi.
 
Üst Alt