ASP.NET ile İki Sayı Arasındaki Asal Sayıları Listeleme

sdkbyrm

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
23 Aralık 2020
Mesajlar
813
Beğeniler
1
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Bu örnekte ASP.NET ile kullanıcının girdiği iki sayı arasındaki asal sayıları bularak listeleme işlemi gerçekleştireceğiz.


Örneğimizde kullanıcıdan sayıları almak için iki adet Textbox kontrolü ve bulunan asal sayıları listelemek için bir adet listBox kontrolü ekleyeceğiz.

Listeleme işlemini web formumuza eklediğimiz Button kontrolü ile gerçekleştireceğiz.

Örneğimize ait tasarım kısmı aşağıdaki gibi olacaktır.
1608736741821.png
Form tasarımı ve button kontrolüne ait kodlar ile ekran çıktısı ise aşağıdaki gibi oluşacaktır.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication3.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body{
color:aliceblue;
}
table{
background-color:#ff6a00;
}
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<table border="0" style="width: 350px" class="tablo">
<tr>
<td colspan="2">ASAL SAYILARI BULMA</td>
</tr>
<tr>
<td class="auto-style4">İlk Sayı</td>
<td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="auto-style4">Son Sayı</td>
<td aria-autocomplete="inline" class="auto-style11">
<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="auto-style4">&nbsp;</td>
<td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Asal Olanları Bul" />
</td>
</tr>
<tr>
<td class="auto-style4">İki Sayı Arasında Bulunan Asal Sayılar</td>
<td aria-autocomplete="inline" class="auto-style9">
<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" Height="186px" Width="149px"></asp:ListBox>
<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td class="auto-style4" colspan="2">
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>
.cs dosyamız:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication3
{
public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ListBox1.Items.Clear();
int ilksayi = Convert.ToInt32(TextBox1.Text);
int sonsayi = Convert.ToInt32(TextBox2.Text);

int sayi = ilksayi;
bool durum = true;
while (sayi < sonsayi)
{
sayi++;
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
if (sayi % i == 0)
{
durum = false;
}
}
if (durum == true && sayi != 1)
{
ListBox1.Items.Add(sayi.ToString());
}
durum = true;
}

//www.yazilimkodlama.com
Label1.Text = "İki Sayı Arasında " + ListBox1.Items.Count.ToString() + " Tane Asal Sayı Var";
}
}
}
Ekran Çıktısı:
1608736756451.png
 
Üst Alt