ALGORİTMA

sirdogukan

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
5 Aralık 2020
Mesajlar
298
Beğeniler
0
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Günlük hayatımızda bir işi yapmak için genellikle önceden plan yaparız. Bu plan ile yapacağımız işin adımlarını belirlemek bizim için hem işimizi kolaylaştırır hem de hedefimize ulaşmamız konusunda yol gösterir. Bigisayar biliminde bu planların yerini algoritma alır. Algoritma özellikle matematik ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için açık seçik bir biçimde tanımlanan sonlu işlem basamakları kümesidir. Yani algoritma istenen işlemleri bilgisayara yaptırmak için bilgisayara iletilen işlem basamaklarıdır. Bir problemin çözümünde hangi giriş değerlerinin nerelerden alınacağını, bunlar işlenirken ne gibi yöntemler kullanılacağını, ne tür sonuçlar üretileceğini ve bu sonuçların nasıl ve nerede gösterilip saklanacağını ... vb adımların hepsini algoritma belirtir. Algoritma hazırlandıktan sonra tercih edilen programlama dili ile program yazılıp, hataları giderilip, test edilir.

Algoritmalar, bir problemi sonlu zamanda çözebilmek için geliştirilmiş, açık, yürütülebilir, sıralı, basit ve gerektikçe tekrarlanan adımlardan oluşan yöntemlerdir.

Hazırlanan bir algoritma genel olarak 3 farklı şekilde gösterilebilir. Metin olarak yazılabilir. Sözde kodlar (pseudo-codes) ile yani komut benzeri anlaşılır ifadeler ile belirtilebilir ya da akış diyagramları (çizgeleri) denilen geometrik şekillerle gösterilebilir.

Algoritma hazırlamak program yazmayı kolaylaştırır, hatalı kodlama oranını azaltır. Algoritma hazırlandığında programın işlem akışı açık bir şekilde görülebildiği için program kontrolü kolaylaşır ve program yazımı için geçen süre daha kısa olur. Ayrıca algoritma hazırlamak sonradan yapılacak düzenlemelere de kolaylık sağlar.

Algoritma sonrasında hazırlanacak iyi bir program, hızlı olmalı ve işlemleri hatasız gerçekleştirip doğru sonuçlar üretmelidir. Program türüne göre bellekte fazla yer kaplamamalı ve sistem kaynaklarını gereksiz kullanmamalıdır. Aynı zamanda programın sade olması ve sonradan gerekebilecek değişiklik ve güncellemelerin kolaylıkla uygulanabilmesi gerekmektedir.​
Algoritma Nasıl Hazırlanır?
Algoritma hazırlamak için ilk olarak yapılacak iş yani çözülecek problem iyice irdelenir ve tüm olasılıklar gözden geçirilir. En az komutla, en kısa sürede, en doğru ve hassas sonuca ulaştıracak olan çözüm yolu belirlenir. Sonrasında tanımlayıcı isimleri belirlenir. Algoritmada her işlem adımına bir numara verilir. Problemin çözümü için gerekli olan veriler ve işlenecek veriler girilir veya başka ortamlardan alınır. Yapılacak işlemler ve kullanılacak yöntemler açık şekilde verilir. Son olarak da bulunan sonuçlar görüntülenir veya belirli ortamlarda saklanır.

Herhangi bir problemin çözümü için hazırlanan bir algoritma çözüm için tüm ayrıntıları sıralı bir şekilde anlatmalıdır. Esnek olmalı, değişiklik ve güncellemelere uygun olmalıdır. Ayrıca algoritma programlamaya uygun olup herhangi bir programlama diline bağımlı olmamalıdır.​
Algoritmalarda Kullanılan Operatörler
Bilgisayar dilinde işlemleri belirten simgelere “operatör” denir. Genel olarak kullanılan operatörler aşağıda belirtilmiştir. Farklı programlama dillerinde daha fazla veya daha az operatör kullanılabilir.​
Matematiksel Operatörler
+​
toplama​
-​
çıkarma​
.​
tam ve ondalıklı kısımları ayırma​
/​
bölme​
*​
çarpma​
^​
üs alma​
Karşılaştırma Operatörleri​
=​
eşittir​
<>​
eşit değildir​
<​
küçüktür​
>​
büyüktür​
=> veya >=​
büyük eşittir​
<= veya =<​
küçük eşittir​
Mantıksal İşlem Operatörleri​
'​
değil​
.​
ve​
+​
veya​
Alfasayısal Operatörler​
+​
birleştirme​
Genel İşlem Operatörleri​
=​
aktarma​
( )​
parantez​
Küme İşlem Operatörleri​
+​
birleşim​
-​
fark​
*​
kesişim​
=​
eşit​
<>​
eşit değil​
=> veya >=​
sağdaki küme, soldakinin alt kümesi​
<= veya =<​
soldaki küme, sağdakinin alt kümesi​
Algoritmalarda Kullanılan Terimler
point.gif
Tanımlayıcı

Tanımlayıcı, programcının oluşturduğu ve programdaki değişkenleri, sabitleri, paragrafları, kayıt alanlarını, özel bilgi tiplerini ve alt programları adlandırmak için kullanılan kelimedir. Programın daha kolay anlaşılabilmesi için prensip olarak programda kullanılan tanımlayıcı kelimeler yerlerini tuttukları ifadeleri çağrıştıracak şekilde seçilirler. Tanımlayıcı isimlerini seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Öncelikle tanımlayıcılar kullanılan programlama dilinin komutu veya saklı kelimelerinden olamaz. Tanımlayıcı isimleri rakamla başlayamaz veya sadece rakamdan oluşamaz. Harf veya alt çizgi ile başlayabilir. Tanımlayıcı isimlerde İngiliz alfabesindeki 26 harf ve 0-9 arası rakamlar kullanılabilir.

point.gif
Değişken

Değişkenler programın her çalıştırılmasında, farklı değerler alabilen ve aktarılabilen bilgiler veya bellek alanlarıdır. Değişkenlerin isimlendirilmesi programcının isteğine bağlıdır. Tanımlayıcılarda olduğu gibi değişken adlarının da yerini aldıkları ifadelere göre seçilmesi programın anlaşılırlığı açısından önemlidir.

point.gif
Sabit

Sabit adından da anlaşılacağı üzere programlardaki değişmeyen ifadelerdir. İsimlendirme kurallarına göre oluşturulan sabitlere, sayısal veriler doğrudan, alfasayısal veriler ise tek vaya çift tırnak içinde aktarılır.

point.gif
Aktarma

Herhangi bir bilgi alanına veri yazma ve herhangi bir ifadenin sonucunu başka bir değişkende gösterme gibi görevlerde aktarma operatörü kullanılır.

değişken = ifade

Burada ifade matematiksel, mantıksal veya alfasayısal bir ifade olabilir.

point.gif
Sayaç

Bazı programlarda belli işlemlerin belirli sayıda yapılması ve işlenen ya da üretilen değerlerin sayılması gerekebilir. Bu tür işlemlerde sayaç (sayıcı) kullanılır.

sayaç değişkeni = sayaç değişkeni + adım

point.gif
Döngü

Programlarda bazı işlemlerin belirli ardışık değerlerle gerçekleştirilebilir ya da belli sayıda yapılabilir. Döngü, programdaki belli işlem bloklarını verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış çevrimleridir. Döngü oluşturmak için öncelikle döngü değişkenine başlangıç değeri verilir. Döngünün artma veya azalma miktarı ve bitiş değeri belirlenir.​
 
Üst Alt