AKIŞ DİYAGRAMLARI (FLOW CHARTS)

sirdogukan

olwα.ɴeт
Üyelik Tarihi
5 Aralık 2020
Mesajlar
298
Beğeniler
0
Puanı
3
Ticaret: 0 / 0 / 0
Algoritma bir problemin çözümünün basit, net, sıralı biçimde belirtilmiş halidir. Çözüm için bir algoritma geliştirildikten bu algoritma metinsel, sözde kodlar ile ya da akış diyagramları ile sunulur. Akış diyagramları algoritmanın belirli şekiller ve simgeler ile ifade edilmiş şeklidir ve algoritma sunumu için yaygınlıkla kullanılır.

Akış diyagramları algoritmanın kolay anlaşılmasını, takip ve kontrol edilebilmesini sağlar. Dezavantajları ise detaylı algoritmalarda çok uzun olabilmeleridir.
point.gif
Başla / Dur : Başla ve Dur işlemleri her akış diyagramının başında ve sonunda standard olarak bulunan işlemlerdir.

point.gif
Veri Girişi : Veri girişi simgesi bilgisayara dışarıdan (klavyeden) bilgi girişi için kullanılır. Kullanım sırasında bu simge içine verinin aktarılacağı değişkenin adı yazılır. Simgenin içine birden fazla değişken adı aralarına virgül konularak yazılabilir. Bu durumda klavyeden girilen değerler sırasıyla değişkenlere aktarılacak demektir. Örnek olarak simgenin içine " x,y " yazıldıysa klavyeden girilen değer de " 1 " ve " 5 " ise x=1 ve y=5 olacaktır.

point.gif
İşlem : Bu simge programın çalışması sırasında gerçekleştirilecek işlemleri ifade etmek için kullanılır. Simge içerisine programın o adımına gelindiğinde uygulanması gereken işlem ifadeleri yazılır.

point.gif
Döngü : Programlarda çoğu zaman belirli işlem dizileri ardışık değerler ile ya da belli koşullar sağlanıncaya kadar tekrarlanır. Bu şekilde tekrarlamalı işlemlere döngü (cycle) denir. Döngü simgesi bu gibi işlemleri belirtmek için kullanılır. Döngü simgesinin içine döngü değişkeni, başlngıç değeri, bitiş değeri ve adımı yazılır. Yazım şekli;
Döngü değişkeni = başlangıç değeri , bitiş değeri, adım

Döngüler artan döngü ya da azalan döngü biçiminde oluşturulabilir. Artan döngüde bitiş değeri başlangıç değerinden büyüktür ve adım pozitiftir. Azalan döngü de ise bitiş değeri başlangıç değerinden küçüktür ve adım negatiftir.
Hazırlanan programa göre bazen iç içe birden fazla döngü kullanılması gerekebilir bu gibi durumlarda döngüler kapatılırken önce en içteki döngünün kapatılması gerekir.
point.gif
Karar : Kontrol etme ve karşılaştırma gibi karar verme işlemleri için kullanılan simgedir. Oluşması istenen koşullar simge içine yazılır. Karar döngüsünün yaygın kullanılış biçimi aşağıdaki resimde örneklenmiştir.​
point.gif
Bilgi / Veri Yazma : Ekrana bilgi ya da veri yazdırmak için kullanılır. Yazdırılmak istenen eğer bir mesaj ise tırnak içine yazılır, eğer bir değişken ise simge içine değişken adı yazılır. Birden fazle değişken yazdırılmak istendiğinde değişken adları arasına virgül konarak yazılabilir.

point.gif
Bağlantı : Bağlantı simgesi akış diyagramlarında kullanılan birleştirici bir simgedir. Bu simge farklı kollarda dallanan işlem akışlarını bir araya getirmek için kullanılabildiği gibi, bir sayfaya sığmayan akış diyagramı ile sonraki sayfayı ya da parça parça çizilen akış diyagramlarını birleştirmek için de kullanılabilir.

Eğer bağlantı simgesi parça parça akış diyagramları çizmek ya da diyagramın çizilen yere sığmadığı bir durumda başka yerden devam etmek için kullanılıyorsa; bağlantı yapılacak uçlara bağlantı simgesi çizilir ve simgeleri içine aynı harf ya da rakam yazılır.

point.gif
İşlem Akış Yönü Okları : Akış diyagramlarında algoritmanın akışının hangi yönde olduğunu gösteren oklardır.
 
Üst Alt